top of page

HORIZONS LLC - CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

 

Ngày có hiệu lực: ngày 02 tháng 5 năm 2018 Chào mừng bạn đến với Horizons LLC, trang web horizons-us.com. Tuyên bố bảo mật này miêu tả cách Horizons LLC ("Horizons", "chúng tôi", "chúng tôi"), trang web thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân mà bạn sẵn lòng cung cấp trên trang web của chúng tôi: Nó cũng mô tả các lựa chọn có sẵn cho bạn về việc sử dụng của bạn Thông tin cá nhân và cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin này. Thông tin cá nhân là thông tin về bạn, mà không có sẵn cho công chúng, mà bạn sẵn sàng cung cấp cho Horizons để sử dụng hoặc thanh toán cho các dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan ngại về chính sách này, trước tiên bạn nên liên hệ với chúng tôi theo support@anhnguhorizons.com.

Horizons LLC (“Công ty”) cam kết duy trì sự bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ cho người dùng của mình. Chính sách bảo mật của chúng tôi (“Chính sách bảo mật”) được thiết kế để giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và hỗ trợ bạn trong việc đưa ra quyết định sáng suốt khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 

Theo mục đích của Thỏa thuận này, “Trang web” đề cập đến trang web của Công ty, có thể truy cập tại www.horizons-us.com.

 

“Dịch vụ” đề cập đến các dịch vụ của Công ty được truy cập qua Trang web, trong đó người dùng có thể sử dụng nhưng không sở hữu thông tin, đăng ký để nhận quyền truy cập miễn phí vào tài liệu / thông tin đã mở trên trang web và mua khóa học.

 

Các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến Công ty.


“Bạn” đề cập đến bạn, với tư cách là người dùng Trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách truy cập vào Trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng (được tìm thấy tại đây: [chèn liên kết đến Điều khoản sử dụng]) và bạn đồng ý với việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.


I. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Thông tin phi cá nhân bao gồm thông tin không thể sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn, chẳng hạn như dữ liệu sử dụng ẩn danh, thông tin nhân khẩu học chung mà chúng tôi có thể thu thập, giới thiệu / thoát trang và URL, nền tảng các loại, tùy chọn bạn gửi và tùy chọn được tạo dựa trên dữ liệu bạn gửi và số lần nhấp. Thông tin cá nhân bao gồm địa chỉ email, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin liên lạc, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, v.v., mà bạn gửi cho chúng tôi thông qua quá trình đăng ký tại trang web. Chúng tôi sử dụng thông tin này để:

Thực hiện đơn đặt hàng của bạn.

Gửi cho bạn một xác nhận đơn đặt hàng.

Đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp bạn để xác định sản phẩm phù hợp.

Trả lời các yêu cầu dịch vụ khách hàng.

Gửi cho bạn một bản tin.

Gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị Trả lời câu hỏi và mối quan tâm của bạn.

Cải thiện trang web và nỗ lực tiếp thị của chúng tôi.

Tiến hành nghiên cứu và phân tích.

1. Thông tin thu thập được qua công nghệ

Để kích hoạt Dịch vụ, bạn không cần gửi bất kỳ Thông tin cá nhân nào khác ngoài địa chỉ email của bạn. Để sử dụng Dịch vụ sau đó, bạn không cần phải gửi thêm Thông tin cá nhân. Tuy nhiên, trong nỗ lực cải thiện chất lượng Dịch vụ, chúng tôi theo dõi thông tin do trình duyệt của bạn cung cấp hoặc bằng ứng dụng phần mềm của chúng tôi khi bạn xem hoặc sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như trang web bạn đến (được gọi là "URL giới thiệu") ), loại trình duyệt bạn sử dụng, thiết bị mà bạn đã kết nối với Dịch vụ, thời gian và ngày truy cập và các thông tin khác không nhận dạng cá nhân bạn. Chúng tôi theo dõi thông tin này bằng cookie hoặc tệp văn bản nhỏ bao gồm số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi tới trình duyệt của người dùng từ máy chủ của chúng tôi và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của người dùng. Việc gửi cookie tới trình duyệt của người dùng cho phép chúng tôi thu thập thông tin phi cá nhân về người dùng đó và lưu giữ hồ sơ về các tùy chọn của người dùng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, cả trên cơ sở cá nhân và tổng hợp. Ví dụ: Công ty có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin sau:

Địa chỉ IP, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, điều hướng qua (các) trang web của chúng tôi, trang giới thiệu/thoát và hệ điều hành.

Công ty có thể sử dụng cả cookie liên tục và phiên; cookie liên tục vẫn còn trên máy tính của bạn sau khi bạn đóng phiên và cho đến khi bạn xóa chúng, trong khi cookie phiên hết hạn khi bạn đóng trình duyệt. Ví dụ: chúng tôi lưu trữ một cookie liên tục để theo dõi các tùy chọn và thông tin tiểu sử của bạn. Cookie cũng được sử dụng để thu thập thông tin thống kê sử dụng và khối lượng chung không bao gồm Thông tin cá nhân.


2. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi bằng cách đăng ký tài khoản Ngoài thông tin được trình duyệt của bạn cung cấp tự động khi bạn truy cập Trang web, để trở thành người đăng ký Dịch vụ, bạn sẽ cần tạo hồ sơ cá nhân. Bạn có thể tạo một hồ sơ bằng cách đăng ký với Dịch vụ và nhập địa chỉ email của bạn và tạo tên người dùng và mật khẩu. Bằng cách đăng ký, bạn cho phép chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng địa chỉ email của bạn theo Chính sách bảo mật này. 3. Quyền riêng tư của trẻ em Trang web và Dịch vụ không được chuyển hướng đến bất kỳ ai dưới 16 tuổi. Trang web không cố ý thu thập hoặc thu thập thông tin từ bất kỳ ai dưới 16 tuổi hoặc cho phép bất kỳ ai dưới 16 tuổi đăng ký Dịch vụ. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 16 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó càng sớm càng tốt. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã thu thập thông tin đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@anhnguhorizons.com.


II. CÁCH SỬ DỤNG VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

Thông tin cá nhân: Trừ khi được nêu khác trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi không bán, trao đổi, thuê hoặc chia sẻ cho mục đích tiếp thị Thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân với các nhà cung cấp đang thực hiện các dịch vụ cho Công ty, chẳng hạn như máy chủ cho các liên lạc qua email của chúng tôi, những người được cung cấp quyền truy cập vào địa chỉ email của người dùng nhằm mục đích gửi email từ chúng tôi. Các nhà cung cấp đó chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn theo hướng của chúng tôi và tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nói chung, Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi được sử dụng để giúp chúng tôi liên lạc với bạn. Ví dụ: chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân để liên hệ với người dùng để trả lời câu hỏi, thu hút phản hồi từ người dùng, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và thông báo cho người dùng về khuyến mại. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân với các bên ngoài nếu chúng tôi tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo quản hoặc tiết lộ thông tin là cần thiết một cách hợp lý để đáp ứng bất kỳ quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể thực thi của chính phủ; để thực thi Điều khoản dịch vụ hiện hành, bao gồm cả việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn; gian lận địa chỉ, an ninh hoặc các vấn đề kỹ thuật; hoặc để bảo vệ chống lại tổn hại đến quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người dùng hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho các công ty cung cấp dịch vụ để giúp chúng tôi với các hoạt động kinh doanh của chúng tôi như xử lý thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, giao hàng cho bạn hoặc cung cấp dịch vụ khách hàng. Các công ty này chỉ được phép sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ này cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật như tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc trả lời yêu cầu của chính phủ.
Thông tin phi cá nhân: Nói chung, chúng tôi sử dụng Thông tin phi cá nhân để giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ và tùy chỉnh trải nghiệm người dùng. Chúng tôi cũng tổng hợp Thông tin phi cá nhân để theo dõi xu hướng và phân tích các mẫu sử dụng trên Trang web. Chính sách bảo mật này không giới hạn trong bất kỳ cách nào chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin phi cá nhân và chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng và tiết lộ thông tin phi cá nhân đó cho các đối tác, nhà quảng cáo và các bên thứ ba khác theo quyết định của chúng tôi. Trong trường hợp chúng tôi trải qua một giao dịch kinh doanh như sáp nhập, mua lại bởi một công ty khác hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của chúng tôi, Thông tin cá nhân của bạn có thể nằm trong số các tài sản được chuyển giao. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc chuyển giao đó có thể xảy ra và được Chính sách bảo mật này cho phép và mọi người mua tài sản của chúng tôi có thể tiếp tục xử lý Thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong Chính sách bảo mật này. Nếu thực tiễn thông tin của chúng tôi thay đổi bất kỳ lúc nào trong tương lai, chúng tôi sẽ đăng các thay đổi chính sách lên Trang web để bạn có thể chọn không tham gia các thông lệ mới. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra trang web định kỳ nếu bạn quan tâm đến cách thông tin của bạn được sử dụng.


III. CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật được thiết kế để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập trái phép. Tài khoản của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu tài khoản của bạn và chúng tôi khuyên bạn thực hiện các bước để giữ an toàn cho thông tin cá nhân của bạn bằng cách không tiết lộ mật khẩu và bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản sau mỗi lần sử dụng. Chúng tôi tiếp tục bảo vệ thông tin của bạn khỏi các vi phạm an ninh tiềm ẩn bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật công nghệ nhất định bao gồm mã hóa, tường lửa và công nghệ lớp cổng bảo mật. Tuy nhiên, các biện pháp này không đảm bảo rằng thông tin của bạn sẽ không được truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm tường lửa và phần mềm máy chủ bảo mật đó. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn hiểu và đồng ý chịu những rủi ro này.

IV. QUYỀN CỦA BẠN VỀ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Bạn có quyền bất cứ lúc nào để ngăn chúng tôi liên lạc với bạn vì mục đích tiếp thị. Khi chúng tôi gửi thông báo quảng cáo cho người dùng, người dùng có thể chọn không tham gia các liên lạc quảng cáo khác bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong mỗi email quảng cáo. Bạn cũng có thể cho biết rằng bạn không muốn nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi trong email được gửi từ chúng tôi. Xin lưu ý rằng bất kể tùy chọn quảng cáo bạn cho biết bằng cách hủy đăng ký hoặc gửi email cho chúng tôi, chúng tôi có thể tiếp tục gửi cho bạn email quản trị bao gồm, ví dụ như cập nhật định kỳ cho Chính sách bảo mật của chúng tôi.


V. LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC

Là một phần của Dịch vụ, chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến hoặc khả năng tương thích với các trang web hoặc ứng dụng khác. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật được sử dụng bởi các trang web đó hoặc thông tin hoặc nội dung chứa trong đó. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin do chúng tôi thu thập thông qua Trang web và Dịch vụ. Do đó, Chính sách bảo mật này không áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web của bên thứ ba được truy cập bằng cách chọn một liên kết trên Trang web của chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Trong phạm vi mà bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ thông qua hoặc trên một trang web hoặc ứng dụng khác, thì chính sách bảo mật của trang web hoặc ứng dụng khác sẽ áp dụng cho quyền truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc ứng dụng đó của bạn. Chúng tôi khuyến khích người dùng đọc các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web khác trước khi tiếp tục sử dụng chúng. Bảo vệ Khi chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân trực tiếp từ bạn, chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn ngành được chấp nhận chung để bảo vệ Thông tin Cá nhân được gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền và khi chúng tôi nhận được thông tin đó. Không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của nó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật trên trang Web của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại support@anhnguhorizons.com Để thực hiện mua hàng từ chúng tôi, bạn phải sử dụng nhà cung cấp xử lý tín dụng bên thứ ba của chúng tôi để hoàn tất và thanh toán cho đơn đặt hàng của bạn. Tuyên bố về quyền riêng tư và thực tiễn bảo mật cũng sẽ áp dụng cho Thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật này trước khi cung cấp thông tin của bạn. Thông tin chính sách bổ sung Để xem lại, sửa chữa và cập nhật thông tin cá nhân của bạn để đảm bảo thông tin chính xác, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@anhnguhorizons.com.

VI. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Công ty bảo lưu quyền thay đổi chính sách này và Điều khoản dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng đối với Chính sách bảo mật của chúng tôi bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email chính được chỉ định trong tài khoản của bạn hoặc bằng cách đặt thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi. Các thay đổi quan trọng sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày thông báo như vậy. Các thay đổi hoặc giải thích không nguyên liệu sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại trang web và trang bảo mật này để cập nhật.

 

VII. LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo mật này hoặc các thông lệ của trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến support@anhnguhorizons.com.

 

Cập nhật lần cuối: Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày 02 tháng 5 năm 2018.

bottom of page