top of page

Vui lòng gửi bản resume (file word) của bạn về email support@horizonsus.com  để được chỉnh sửa và góp ý.

JOSIE LANE

Art Director

Nên:

- Chỉnh resume theo từng công việc.

- Liệt kê thành tựu đã đạt được có liên quan đến vị trí ứng tuyển.

Không Nên:

- Hơn 1 trang giấy.

- Sai lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả.

- Nhiều font chữ khác nhau.

Phí: $30/1 bản resume

Liên hệ: support@horizonsus.com

 

CARLA JONES

Product Manager

Nên:

- Chỉnh resume theo từng công việc.

- Liệt kê thành tựu đã đạt được có liên quan đến vị trí ứng tuyển.

Không Nên:

- Hơn 1 trang giấy.

- Sai lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả.

- Nhiều font chữ khác nhau.

Phí: $30/1 bản resume

Liên hệ: support@horizonsus.com

MARTIN REED

Head of Sales

Nên:

- Để công việc liên quan trước.

- Sử dụng từ ngữ chuyên nghiệp.

Không Nên:

- Hơn 1 trang giấy.

- Sai lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả.

- Nhiều font chữ khác nhau.

Phí: $30/1 bản resume

Liên hệ: support@horizonsus.com

bottom of page