top of page
Driving Lesson

Hòa Nhập Môi Trường Sống Tại Mỹ

Driver's Licence

Ôtô là phương tiện chính để đi lại tại Mỹ. Do đó, để hòa nhập cuộc sống tại Mỹ bạn cần trước tiên là thi lấy bằng lái xe.

Informative Interview

Hòa Nhập Môi Trường Sống Tại Mỹ

Việc Làm/ Hướng Nghiệp

Việc làm tại Mỹ luôn là một vấn đề trăn trở của rất nhiều người mới nhập cư. Trang này sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin hữu ích về việc làm tại Mỹ.

Home Nurse Examining Patient

Hòa Nhập Môi Trường Sống Tại Mỹ

Sức Khỏe/ Y Tế

Trang này sẽ chia sẻ cho bạn một số thông tin hữu ích về bảo hiểm y tế cũng như các quyền lợi về sức khỏe khác tại Mỹ.

College Campus

Hòa Nhập Môi Trường Sống Tại Mỹ

Giáo Dục

Có nên tiếp tục đi học hay nên học ngành gì? Trang này sẽ chia sẻ với bạn một số các kinh nghiệm từ những anh chị đang sinh sống tại Mỹ.

Donation Jar

Hòa Nhập Môi Trường Sống Tại Mỹ

Tài Chính Cá Nhân

Trang này sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin căn bản về việc quản lý tài chính cá nhân.

Fourth of July Pin

Hòa Nhập Môi Trường Sống Tại Mỹ

Visa/ Quốc Tịch

Trang này sẽ giải đáp một số thắc mắc của bạn về các bước xin thẻ xanh hay thi quốc tịch tại Mỹ.

bottom of page